Duurzaamheid en integriteit

Duurzaamheid en integriteit staan centraal in de Solgar filosofie. Dit betekent dat Solgar bewuste keuzes maakt bij de productie van Solgar supplementen door onder andere milieuvriendelijk te produceren, natuurlijke GMO-vrije ingrediënten te gebruiken en te verpakken in recyclebaar glas. Daarnaast ondersteunt Solgar actief projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. 
 

Solgar steunt verschillende projecten (2024)

The Barefoot Dutchman

Om aandacht te creëren voor de mentale gezondheid van mannen loopt Anton Nootenboom, The Barefoot Dutchman, van maart tot september 2024 op blote voeten dwars door de USA; 7.5 miljoen stappen, in 240 dagen, door 13 staten. Van LA naar New York. Waar zijn tocht eindigt, is waar het voor Solgar in 1947 begon. Die verbinding, maar natuurlijk vooral het doel waar Anton voor loopt, deed ons besluiten om hem als sponsor te ondersteunen. Via Instagram @thebarefoot_dutchman is de tocht te volgen. 

Meer informatie: www.bravementalk.com

Stichting DierenLot

Nog veel te veel dieren leiden in Nederland een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, gewond op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Stichting DierenLot helpt deze dieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvangcentra, dierenasiels of organisaties in het land die zich met het redden van dieren bezig houden, zoals de dierenambulances. 

Meer informatie: www.dier.nu

Stichting Droomdag

Stichting Droomdag is er voor gezinnen met kinderen onder de 16 jaar waarvan een ouder oncologisch en/of levensbedreigend ziek is. Droomdag realiseert voor deze gezinnen een echte droomdag; een dag vol verrassingen, volledig gericht op de wensen en dromen van het gezin. Waar alle zorgen even opzij gezet kunnen worden en mooie wezenlijke herinneringen gemaakt worden. 

Meer informatie: www.droomdag.nl 

Stichting Met je hart

Stichting Met je hart zet zich in voor eenzame ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De eenzaamheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiële situatie of verlegenheid en angst. Met je hart helpt eenzame ouderen letterlijk de drempel over. Zij brengen hen in contact met vrijwilligers én met elkaar. Hierbij wordt ingezet op kwalitatief en blijvend contact. Zo wordt de eenzaamheid verzacht en krijgen deze ouderen weer zin in het leven.

Meer informatie: www.metjehart.nl 

Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken

De Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken bestaat uit meer dan driehonderd vogelaars die hun passie voor vogels met elkaar delen. De werkgroep organiseert excursies en lezingen en draagt bij aan kennisvergaring en natuurbescherming. De Vogelwerkgroep vervult een signalerende rol bij het beschermen van vogels, maar onderneemt ook actie als dit noodzakelijk is. 

Meer informatie: www.vwg-alkmaar.nl 

Projecten 2023

Foodwatch

Foodwatch Nederland komt op voor het recht van consumenten op eerlijk, veilig en gezond voedsel. Foodwatch stelt misstanden in de voedselindustrie aan de kaak en lobbyt bij de Nederlandse overheid voor oplossingen die consumenten echt beschermen.

Meer informatie: www.foodwatch.org 

Oma's soep

Oma’s Soep verkoopt verse soepen en maaltijden naar authentiek recept van oma. De opbrengsten worden gebruikt om eenzame ouderen blij te maken. Ten minste 50% van de winst van Oma’s Soep wordt gedoneerd aan de Stichting Oma’s Soep. De Stichting organiseert in verschillende steden door het hele land wekelijks activiteiten waar jong en oud worden samengebracht om eenzaamheid tegen te gaan.

Meer informatie: www.omassoep.nl 

Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de  acute medische zorg voor hun huisdier.

Meer informatie: https://huisdierenwelzijn.nl 

Plastic Soup Foundation

De Plastic Soup Foundation bestrijdt de plasticsoep aan de bron en richt zich daarbij op drie hoofddoelen; voorkomen dat plastic in het milieu belandt; vergaren en delen van kennis over de gevaren die plastic en de toegevoegde additieven opleveren voor onze gezondheid en het bereiken van een absolute reductie van de productie en het gebruik van plastic.

Meer informatie: www.plasticsoupfoundation.org 

Zorgeloos naar school

Iedere chronisch zieke leerling of student zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan. Toch is dat in de praktijk lang niet altijd vanzelfsprekend. Stichting Zorgeloos naar School biedt praktische handvatten voor leerlingen, studenten, ouders en scholen om samen maatwerk op dit gebied mogelijk te maken; voor een onbezorgde schooltijd.

Meer informatie: www.zorgeloosnaarschool.nl

Jaski Fonds

Het Jaskifonds staat voor samen varen en binden. Het fonds beheert de grootste Nederlandse driemasterschoener ‘Eendracht’ waarop zij jongeren, kansarmen en zieken, zeil- en vaarmogelijkheden bieden, om onvergetelijke ervaringen op te doen. Voor de jongerenprojecten staan daarbij teambuilding en doorzettingsvermogen voorop. Samen leren en ervaren hoe het werken aan boord van zo’n zeilschip, je verder kan brengen.

Meer informatie: www.jaskifonds.nl

Climate Neutral Group

De hoeveelheid CO2 die Solgar in Nederland uitstoot wordt omgezet in geld dat gebruikt wordt voor het klimaatproject 'Efficiënte cookstoves in Oeganda'. Het klimaatproject investeert in de lokale productie, distributie en verkoop van efficiënte cookstoves om deze breed toegankelijk te maken voor huishoudens in Oeganda. Door het slimme ontwerp van de cookstove is er tot wel 50 procent minder brandstof (hout of houtskool) nodig bij het koken en komt er veel minder rook vrij.

Meer informatie: www.climateneutralgroup.com

Stichting DPJ

Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DPJ) is een stichting die preventief voorlicht over de gevaren en consequenties van drugsgebruik. Samen met deskundigen en slachtoffers van drugsgebruik of drugsmisbruik, komt stichting DPJ met jongeren in contact om drugsproblemen bespreekbaar te maken op o.a. scholen en festivals. 

Meer informatie: www.stichtingdpj.nl